Ieder kwartaal schrijft de adviesraad een nieuwsbrief voor mensen die aanwezig zijn geweest op het Marktplein (de netwerkbijeenkomsten), bijdragen aan of betrokken zijn bij het sociaal domein. Via deze nieuwsbrief wil de adviesraad mensen informeren over de voortgang van onderwerpen. Wil je ook op de verzendlijst? Stuur even een mailtje naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wil je meer weten, zoek ons op!

De onderwerpen deze keer:

  • Voortgang ontwikkeling armoedebeleid
  • Resultaten: Johan en Naima
  • De Verhuizing van de Verzorgingsstaat: safe the date volgend Marktplein: dinsdag 10 maart 2020
  • Gevraagd en ongevraagd advies
  • Voortgang vorming adviesraad
  • Afsluiten en verder gaan

Lees hier de nieuwsbrief.

Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de overall rapportage sociaal domein 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen in het sociaal domein, geeft een beschrijving van de kwaliteit van leven van mensen, geeft inzicht in wie de gebruikers van individuele voorzieningen zijn, hoe hun gebruik zich door de tijd ontwikkelt en welke geografische verschillen er zijn. Verder behandelt het rapport de (knelpunten in) de uitvoeringspraktijk aan de hand van diepteonderzoek in drie gemeenten en geeft het inzicht in de bestuurlijke en financiële kaders. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste conclusies. Voor een samenvatting van het rapport klik hier

Het derde kabinet Rutte zet in op "iedereen gaat erop vooruit" . Een mooi streven, maar de Landelijke Clientenraad (LCR) constateert dat sommige groepen er niet op vooruit gaan. Dat geldt voor alle Wajongers met arbeidsvermogen en voor de werkende Wajongers. De LCR is verontwaardigt dat werken met loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt afgeschaft en wordt vervangen door werken met loondispensatie. Voor deze groep loont werken niet meer! Tevens zitten er volgens de LCR te veel haken en ogen aan. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ook de plannen voor mensen in de WGA beloven weinig goeds.

Klik hier voor de brief van de LCR over het regeerakkoord aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Dit jaar is de gemeente Montfoort gestart met de pilot "Integrale hulp voor het gezin". Doelstelling is om de regeldruk die gezinnen ervaren bij de invulling van hun hulpvraag te verminderen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Is dit uberhaupt wel haalbaar? Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet anders? Om antwoord te krijgen op deze vraag organiseert UW Ouderplatform een bijeenkomst voor ouders uit Montfoort en Linschoten met als thema:  "Integrale hulp voor het gezin, hoe ziet dat eruit? 

Voor de hulpverlening in het sociaal domein heb je vaak te maken met meerdere loketten, zoals het Jeugdteam, het Sociaal Team en Ferm Werk. Maar ook met partijen als Regionaal Bureau Leerplicht, het leerlingenvervoer en het (passend) onderwijs. Het is dan best lastig om je weg te vinden, de juiste persoon te spreken en goede afspraken te maken. Je wordt al snel van het kastje naar de muur gestuurd. Om dit te voorkomen is het van belang dat alle partijen nauw samenwerken. Bijvoorbeeld door één contactpersoon te benoemen die je wegwijs maakt en helpt bij het verkrijgen van de gewenste ondersteuning.