Eén aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio voor overleg met cliënten. De noodzaak om cliëntenparticipatie ook op regionaal niveau te regelen. Dat is wat staatssecretaris Klijnsma  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en LCR-voorzitter Gerrit van der Meer schrijven in een brief aan alle gemeenten van Nederland: ‘Cliëntenparticipatie is meer dan een wettelijke verplichting, het draagt bij aan de effectiviteit en doelmatigheid van beleid en uitvoering’.

Wettelijk
In de brief wijst het tweetal erop dat er een wettelijke verplichting geldt om cliëntenparticipatie in de regio vorm te geven. De regering vindt het belangrijk dat cliënten betrokken worden bij de afspraken die over en in het regionale Werkbedrijf worden gemaakt. Dat hoeft niet te leiden tot een aparte cliëntenraad. Waar het om gaat is dat zowel gemeentelijke als UWV cliëntenraden samen de ervaringsdeskundigheid inbrengen bij plannen en besluiten van het Werkbedrijf. Daarom wordt ook een beroep gedaan op de 35 centrum-gemeenten om verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor het faciliteren van cliëntenraden