De jeugdhulp in Montfoort sluit (nog) niet aan bij het verwachtingsniveau van ouders/verzorgers. Op belangrijke punten is er het nodige te verbeteren. Dit  was de conclusie van ouders/verzorgers tijdens de door de Participatieraad georganiseerde bijeenkomst in april. De uitkomsten van deze avond zijn inmiddels besproken met de verantwoordelijk wethouder Ineke Langerak en het Jeugdteam en vertaald in een ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Wilt u meer weten, klik dan op ongevraagd advies

In het najaar organiseert de Participatieraad opnieuw een “terugkomavond” voor ouders/verzorgers om de bereikte resultaten met elkaar te delen.