De Adviesraad Sociaal Domein Montfoort is een onafhankelijk adviesorgaan, benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad zijn vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij hebben een brede kennis en ervaring, opgedaan in de advocatuur, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk.

De huidige samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort : 

 

●       Douwe Pot

interim-voorzitter

06 - 5063 8358

●       Vacature

penningmeester

 

●       Sabine Muller

secretaris

06 - 3426 9064

●       Jan Verschuur

Cliëntenraad Ferm Werk

06 - 2062 7665

●       Arina van der Plas

algemeen bestuurslid

06 - 2079 9091

●      Marcel de Graauw

algemeen bestuurslid

06 - 8377 7389 

●      Stephanie van der Hurk

algemeen bestuurslid 06 - 5586 2166

●      Vacature

Communicatie en PR